Partiturabschrift B da mali oppresso
Partiturabschrift C da mali oppresso
Partiturabschrift D da mali oppresso
da mali oppresso.
de mali oppresso
Vorlage, Zweitdruck 1773 Da' mali oppresso: nè dall'Empireo
Vorlage, Erstdruck 1766-1774 Da' mali oppresso: nè dall'Empireo
Vorlage, "Opere" 1779-1780 Da' mali oppresso: nè dall'Empireo